Thủ tục đăng ký xin cấp visa điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 01/2/2017 Việt Nam chính thức cấp visa điện tử loại 1 tháng cho người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích du lịch, đầu tư, kinh doanh, lao động .....