Thị thực điện tử Evisa là gì?

Cập nhật: 09:09 PM, 08/12/2016

Thị thực điện tử là gì? Evisa là gì?

Thị thực điện tử hay E-visa là viết tắt của từ "Electronic Visa" (visa điện tử)  là giấy phép hợp pháp do người xin cấp visa tự in ra từ file email cá nhân do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài dự kiến nhập cảnh cấp phát thông qua việc người nước ngoài trước đó đã làm thủ tục xin cấp thị thực qua mạng internet và thanh toán lệ phí cần thiết theo quy định

Ngày 25.1.2017 Chính Phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Theo quy định của Nghị định thì kể từ ngày 01/02/2017 chính thực bắt đầu thí điểm việc cấp visa thị thực điện tử cho người nước ngoài đủ điều nhập cảnh vào Việt Nam với các mục đích nhập cảnh khác nhau như du lịch, đầu tư kinh doanh, lao động việc làm, kết hôn, thăm thân ......với thời hạn tối đa không quá 1 tháng. Trong thời gian đầu việc cấp visa điện tử sẽ áp dụng cho công dân của 40 nước trên thế giới. Người nước ngoài có thể truy cập website của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam để làm thủ tục xin cấp visa điện tử theo quy định.